Театралните събития на 2019

2019-та отмина, но остави след себе си незабравими представления. Театър, танц, опера, стихия, статистика… вижте кои са истинските театрални събития за 2019.